Pravidelné aktivity

Bohoslužby – každou neděli v 9:00 (sál na faře – zimní období)
Nedělní besídka – 9:00 (klubovna)
Mládež (KeX klub) – každý pátek v 16:30 (klubovna)
Biblická hodina – každou středu v 15:00 (klubovna)