Pravidelné aktivity

Bohoslužby – každou neděli v 8:30 (sál na faře – zimní období)
Nedělní besídka – 8:30 (klubovna)
Mládež (KeX klub) – každý pátek v 17:00 (sál), modlitby od 16:30
Biblická hodina – každou středu v 14:30 (sál)