Vánoční zamyšlení

Lidé se o Vánocích scházejí, jí dobroty a rozdávají dárky. Někteří zajdou na Půlnoční do kostela. Rodiče povídají dětem, že přichází Ježíšek, který jim nadělí nějaké dárky. U toho se zastavíme…

Jako Boží dítě se přimlouvám za lidi, kteří ještě nenalezli tu úžasnou milost spasení a svobody, která je právě v Ježíši Kristu. Možná to nevíte, ale všichni jsme Jeho děti. Žel někteří bloudí, zlým jsou oklamání a nemůžou vidět v pravdě a plnosti. Platíme za rozhodnutí, které první lidé udělali, a to všichni. To má své důsledky. Před cca. 2 000 lety se narodilo Marii a Josefovi dítě. Takové dítě, které se narodilo, se ještě nikdy nenarodilo a nikdy se už nenarodí. Narodil se, aby Ho znal každý kdo kdy žil, žije a bude žít. Vypadal podobně, jako každý jiný. Potřeboval péči, jako každý jiný. Ale zároveň nebyl až tak úplně stejný. Narodil se, aby se stal zajedno s námi. Narodil se, aby na kříži zaplatil za náš hřích. Narodil se, protože miluje každého z nás a díky Ježíši Kristu máme přístup do Božího království. Kdo je dítětem Božím, i kdyby umřel, bude s Ním. Dá se říci, že Ježíš Kristus přišel s obrovským posláním a dnes v Duchu Svatém dělá to, že zachraňuje naše věčné duše. Říká: „Na životě záleží. Záleží na tom, zda mne hledáš a konáš vůli našeho Nebeského Otce. Věř opravdově, že vůle Boží je to nejlepší pro tebe. Moc tě miluji a těší mě tvá láska, kterou mi dáváš. Každý dobrý dar, který dostáváš, je ode mne.“

Lidé na spoustě místech světa o Vánocích slaví Vánoce. Vánoce jsou inspirovány úžasným poselstvím o Kristu, který se narodil. Čili já jako křesťan slavím narozeniny Ježíše Krista? Nevím přesně, kdy se narodil. Ale vím, že se narodil a že je skutečný. Dovolil jsem Mu, aby žil v mém srdci. Slyší můj hlas a On na to reaguje. Jeho Slovo promlouvá ke každému z nás. I ve stvoření vidíme Jeho dokonalost. Ano, raduji se z té úžasné zprávy. Narodil se Spasitel. Věřím, že Bůh je Láska, a že o Vánocích také Pán Ježíš volá ke každému z nás.

Lidé říkají, že Vánoce – to je přece lásky čas! Já Vánoce vnímám jako pozvánku do Boží blízkosti.

Modlitba:
Děkuji Pane Ježíši, že jsi se stal jedním z nás. Že i dnes nás obklopuješ svou velkou Láskou. Děkuji za tu milost znovuzrození a odpuštění našich hříchů. Prosím, aby jsi s námi měl velkou trpělivost. Prosím Tě proměňuj naše srdce a dej, abychom dokázali zrcadlit Tvou Lásku, která bude mít proměňující účinek.

Amen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.