Výroční fotografie kostela z počátku 20. století…

Připravujeme tisk fotografií našeho kostela z počátku minulého století. Na zadní straně bude uvedený QR kód a číslo účtu pro pohodlnou platbu v případě ochoty poskytnout finanční dar na provoz a údržbu kostela a fary. Fotografie budou k dostání při bohoslužbách, na faře i v informačních centrech města Bohumín. Kostel byl vysvěcen 15. října 1901. Posvěcení základního kamene kostela se uskutečnilo 12. srpna 1900. Projekt vypracoval brněnský architekt Julius Leisching a stavbu provedli bohumínští stavitelé Josef Berger a Karl Kraus. Náklady na stavbu činily 60 000 Kč a byly pokryty ze sbírek věřících a také spolků z Nizozemí, Německa a Švédska, konkrétně Schwedisch Gustav-Adolf-Verein (Švédský spolek Gustava Adolfa).

Provoz a údržba kostela je finančně náročná a bez dobré vůle dárců a ochotných podporovatelů se nyní, ani v budoucnu neobejde. Všem jim patří velký dík.