Zahajovací koncert Noci kostelů

Smíšený pěvecký sbor Musica Priboriensis a varhany Pavla Rybky.

V pátek 7.6. v 18. hodin zahájí tradiční akci Noci kostelů krásný koncert. Pěvecký sbor Musica Priboriensis a varhany Pavla Rybky zazní v prostorách našeho kostela a nabídnout pestrou paletu skladeb.

Srdečně zveme na tento nevšední zážitek, po kterém bude následovat komentovaná prohlídka kostela, varhan a drobné občerstvení.

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek bude věnován na provoz a údržbu kostela.