Vánoční bohoslužby

Srdečně všechny zveme na bohoslužby během vánočních svátků

Štědrovečerní v 22:00 v kostele

2. svátek vánoční v 9:00 v kostele

Bohoslužby během října

Od 18. 10. do 1. 11. 2020 bude v Bohumíně bohoslužba pro 6 osob na faře od 9:00, pro ty, kteří budou mít zájem a objednají se přes telefon 604486851. Od 8:00 do 8:45 a od 9:45 do 10:30 jsem k dispozici k pastoračním rozhovorům a modlitbám na faře. Přeji pevné zdraví. Farář Roman

Opatření koronavirus

Milí členové a přátelé bohumínského sboru,

11. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření. Z tohoto důvodu až do odvolání v našem sboru rušíme nedělní bohoslužby a další setkávání z preventivního opatření.

Dělejme si doma rodinné bohoslužby, případně sledujte on-line internetové přenosy bohoslužeb. Více informací najdete na webových stránkách (sceav.cz) Slezské církve evangelické a. v.

Zachovejme klid, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.
Pamatujme na nemocné ve svých modlitbách a přimlouvejme se i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh chránil a buďme připraveni pomoci potřebným.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat +420 604 486 851 nebo bohumin@sceav.cz, jsem připraven podle možností a potřeb pomoci.

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipským 4, 6-7

V Bohumíně 13. března 2020

Roman Brzezina v. r., sborový pastor