Sederová večeře

Srdečně všechny zveme na Sederovou večeři, která se bude konat v sobotu 18. 4. 2015 v 18 hod. v Maryšce.
Počet míst je omezen, registrujte se prosím na tel. čísle 604 486 851 (Roman Brzezina), nebo na mailu bohumin@sceav.cz

Více info na plakátu.

Těšíme se na Vás.

Pesach

Čajka

Srdečně všechny zveme na klubovou Čajku, která proběhne v sobotu, 31. 1. od 17:00 do 20:00 v klubovně na faře.

Téma: RUMUNSKO A MAĎARSKO

Tentokrát se můžete těšit na dvě mladé sympatické dívčiny – Ivett Szilagyi and Éva Gusztos, které nám poví určitě spoustu zajímavého o své rodné zemi. Možná také zakousneme něco z jejich místní kuchyně a nebo se naučíme alespoň jedno slovíčko maďarsky a rumunsky. 😉

Konvička kvalitního čaje jen za 20 Kč.

Přidáte se?

Cajka-31-1-2015

Vánoční zamyšlení

Lidé se o Vánocích scházejí, jí dobroty a rozdávají dárky. Někteří zajdou na Půlnoční do kostela. Rodiče povídají dětem, že přichází Ježíšek, který jim nadělí nějaké dárky. U toho se zastavíme…

Jako Boží dítě se přimlouvám za lidi, kteří ještě nenalezli tu úžasnou milost spasení a svobody, která je právě v Ježíši Kristu. Možná to nevíte, ale všichni jsme Jeho děti. Žel někteří bloudí, zlým jsou oklamání a nemůžou vidět v pravdě a plnosti. Platíme za rozhodnutí, které první lidé udělali, a to všichni. To má své důsledky. Před cca. 2 000 lety se narodilo Marii a Josefovi dítě. Takové dítě, které se narodilo, se ještě nikdy nenarodilo a nikdy se už nenarodí. Narodil se, aby Ho znal každý kdo kdy žil, žije a bude žít. Vypadal podobně, jako každý jiný. Potřeboval péči, jako každý jiný. Ale zároveň nebyl až tak úplně stejný. Narodil se, aby se stal zajedno s námi. Narodil se, aby na kříži zaplatil za náš hřích. Narodil se, protože miluje každého z nás a díky Ježíši Kristu máme přístup do Božího království. Kdo je dítětem Božím, i kdyby umřel, bude s Ním. Dá se říci, že Ježíš Kristus přišel s obrovským posláním a dnes v Duchu Svatém dělá to, že zachraňuje naše věčné duše. Říká: „Na životě záleží. Záleží na tom, zda mne hledáš a konáš vůli našeho Nebeského Otce. Věř opravdově, že vůle Boží je to nejlepší pro tebe. Moc tě miluji a těší mě tvá láska, kterou mi dáváš. Každý dobrý dar, který dostáváš, je ode mne.“

Lidé na spoustě místech světa o Vánocích slaví Vánoce. Vánoce jsou inspirovány úžasným poselstvím o Kristu, který se narodil. Čili já jako křesťan slavím narozeniny Ježíše Krista? Nevím přesně, kdy se narodil. Ale vím, že se narodil a že je skutečný. Dovolil jsem Mu, aby žil v mém srdci. Slyší můj hlas a On na to reaguje. Jeho Slovo promlouvá ke každému z nás. I ve stvoření vidíme Jeho dokonalost. Ano, raduji se z té úžasné zprávy. Narodil se Spasitel. Věřím, že Bůh je Láska, a že o Vánocích také Pán Ježíš volá ke každému z nás.

Lidé říkají, že Vánoce – to je přece lásky čas! Já Vánoce vnímám jako pozvánku do Boží blízkosti.

Modlitba:
Děkuji Pane Ježíši, že jsi se stal jedním z nás. Že i dnes nás obklopuješ svou velkou Láskou. Děkuji za tu milost znovuzrození a odpuštění našich hříchů. Prosím, aby jsi s námi měl velkou trpělivost. Prosím Tě proměňuj naše srdce a dej, abychom dokázali zrcadlit Tvou Lásku, která bude mít proměňující účinek.

Amen

Aktuality 12/2014

Milí bratři a milé sestry,
přináším Vám aktuality.

Do konce roku již nebude biblická hodina a rovněž ani mládež.

V sobotu 13. 12. se chystáme na Centrální mládežovou wigilijku do Českého Těšína.
Info od Miriam:

Ahoj, KeX přátelé a kamarádi!
Tento pátek klub nebude, protože v sobotu 13.12. nás čeká akce většího rozsahu – vánoční setkání všech mládeží SCEAV s již tradičním názvem WIGILIJKA.
Bude v kině Central v Č. Těšíně od 15:00 do 19:00. Sraz na bohumínském nádraží u pokladny v 13:25 (odjezd 13:40). Vyhlížejte Terku Sikorovou. Nezapomeňte si vzít 70 Kč na vstupné (je v tom nejen pronájem kina, ale i jídlo).

V pátek 19. 12. pořádáme Čajku na téma Vánoce – v 18:00 (od 17:17 se loučíme s Miriam). Čajku povede Roman na faře.

Přehled bohoslužeb:

  • 14. 12. – 8:30 – 3. neděle adventní (VP) – na faře
  • 21. 12. – 8:30 – 4. neděle adventní (Vánoční slavnost, rodinná bohoslužba) – na faře
  • 24. 12. – 21:30 – Štědrovečerní bohoslužba – v kostele
  • 25. 12. – 8:30 – 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční – v kostele
  • 28. 12. – 8:30 – 1. neděle po narození Páně – na faře
  • 31. 12. – 16:00 – Silvestrovská bohoslužba (VP) – na faře