Bohoslužby během října

Od 18. 10. do 1. 11. 2020 bude v Bohumíně bohoslužba pro 6 osob na faře od 9:00, pro ty, kteří budou mít zájem a objednají se přes telefon 604486851. Od 8:00 do 8:45 a od 9:45 do 10:30 jsem k dispozici k pastoračním rozhovorům a modlitbám na faře. Přeji pevné zdraví. Farář Roman

Velikonoční dopis

Pastorační list k Velikonocům

Milí přátelé našeho sboru, sestry a bratři,

Velikonoční týden už začal a pandemie COVID-19 nám zkřížila plány a přinesla mnohé změny, na které jsme si už zřejmě přivykli.

Tak také letošní Velikonoce budou jiné než obvykle. Jejich podstata se ale nezmění! Můžeme je prožívat „jinak“ než jsme zvyklí, ale buďme otevření a vnímaví na Boží působení v našich životech.

Ještě nedávno nás sužovaly mrazy a najednou během několika dní vše se začalo probouzet k životu. Velikonoce vrcholí příběhem Ježíše Krista, jenž umírá na kříži. Ovšem my neslavíme smrt, ale vzkříšení. Smrtí si připomínáme pomíjivost lidského života tady na zemi. Je dobré si to připomínat a počítat s tím. Ne však ve smyslu beznadějného čekání na konec, ale s hloubavou otázkou po smyslu života, utrpení v něm, a také otázkou po Bohu, tedy naději. Na to vše by nám ten velikonoční příběh měl odpovědět a zároveň nasměrovat k větší pokoře a vděčnosti za život.

V životě přicházejí situace, ve kterých upadáme do beznaděje a zoufalství…

Přesto všichni můžeme stále znovu začínat s nadějí.

Nadějí, kterou nám přináší poselství Velikonoc: že Ježíš Kristus žije! Bůh ho vzkřísil! Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem.

Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů v obtížných situacích plní síly, důvěry a odvahy.

Toto přeji nám všem.

V této pro nás zvláštní době, kdy se nemůžeme setkat osobně na bohoslužbách, jsem vám k dispozici na mobilním čísle +420 604 486 851, mail: bohumin@sceav.cz nebo na SKYPE: roman.brzezina.  Informace o online přenosech bohoslužeb či dalších možnostech naleznete na webových stránkách naší církve www.sceav.cz/karantena  nebo na našich farních stránkách www.faradokoran.cz či FB fara dokořán.

V neposlední řadě bych chtěl zmínit, že činnost naší farnosti je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. I vy se k nim můžete připojit a váš dobrovolný dar poslat na běžný účet sboru 115-5139490297/0100.

Budeme vám velmi vděčni a činnost farnosti bude moci pokračovat dál.

Mějte krásný velikonoční čas plný lásky, rodinné pohody a jarního slunce.

Buďte zdraví vy i vaši blízcí.

Roman Brzezina, farář

Opatření koronavirus

Milí členové a přátelé bohumínského sboru,

11. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření. Z tohoto důvodu až do odvolání v našem sboru rušíme nedělní bohoslužby a další setkávání z preventivního opatření.

Dělejme si doma rodinné bohoslužby, případně sledujte on-line internetové přenosy bohoslužeb. Více informací najdete na webových stránkách (sceav.cz) Slezské církve evangelické a. v.

Zachovejme klid, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.
Pamatujme na nemocné ve svých modlitbách a přimlouvejme se i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh chránil a buďme připraveni pomoci potřebným.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat +420 604 486 851 nebo bohumin@sceav.cz, jsem připraven podle možností a potřeb pomoci.

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipským 4, 6-7

V Bohumíně 13. března 2020

Roman Brzezina v. r., sborový pastor