Opatření koronavirus

Milí členové a přátelé bohumínského sboru,

11. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření. Z tohoto důvodu až do odvolání v našem sboru rušíme nedělní bohoslužby a další setkávání z preventivního opatření.

Dělejme si doma rodinné bohoslužby, případně sledujte on-line internetové přenosy bohoslužeb. Více informací najdete na webových stránkách (sceav.cz) Slezské církve evangelické a. v.

Zachovejme klid, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.
Pamatujme na nemocné ve svých modlitbách a přimlouvejme se i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh chránil a buďme připraveni pomoci potřebným.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat +420 604 486 851 nebo bohumin@sceav.cz, jsem připraven podle možností a potřeb pomoci.

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipským 4, 6-7

V Bohumíně 13. března 2020

Roman Brzezina v. r., sborový pastor

Noc kostelů 2019

I tento rok se účastníme celorepublikové akce s názvem Noc kostelů.
Náš evangelický kostel bude pro všechny otevřen od 18. hodiny do 23. hodiny.

Program:

18:15 – 18:45 Komentovaná prohlídka
19:00 – 19:20 Čtení z PARABIBLE
20:00 – 20:20 Varhanní minikoncert
20:30 – 21:00 Komentovaná prohlídka
21:00 – 21:30 Večerní ztišení
22:00 – 22:30 Komentovaná prohlídka

Těšíme se na Vás!